Praktyki

Harmonogram praktyk zawodowych w Instytucie Fizyki rok 2017/2018. [pobierz]

Regulamin praktyk zawodowych dla kierunku:

profil ogólnoakademicki

- Fizyka Techniczna [pobierz]

- Edukacja Techniczno-Informatyczna [pobierz]

profil praktyczny

- Fizyka Techniczna [pobierz]

- Edukacja Techniczno-Informatyczna [pobierz]

Instytucje, z którymi podpisano listy intencyjne lub umowy na odbywanie praktyk zawodowych studentów na kierunkach: Fizyka Techniczna i Edukacja Techniczno-Informatyczna. [pobierz]

Opinia przebiegu praktyki zawodowej studenta. [pobierz]

Zgoda zakładu pracy na odbycie zawodowej praktyki studenckiej. [pobierz]