Dyrekcja Instytutu

 

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Vladimir Tomin, prof. zw. AP

Zastępca Dyrektora: dr Anna Kamińska

Kierownik Zakładu Fizyki Środowiska: prof. dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP

Kierownik Zakładu Zastosowań Fizyki: dr Tomasz Wróblewski

Kierownik Zakładu Fizyki Doświadczalnej: prof. dr hab. Vladimir Tomin, prof. zw. AP